free mobile website builder
Mobirise
>>KONFERANS PROGRAMI<<
>>KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ<<
Duyuru: Kongremize bildiri gönderme süresi 15 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Duyuru: Kongremize tam metin gönderme süresi 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.*
*Tam metin yüklemek isteğe bağlıdır. Yüklenen tam metinler FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisinde, Aralık ayı Kongre için ayrılan özel bir kısımda değerlendirme sonucu kabul alırsa yayınlanacaktır. Bu sebeple gönderilmek istenen tam metinlerin http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/ia sitesinde bulunan standartlara göre hazırlanması gerekmektedir. Konferans sitemizde bulunan diğer dergilere de, ilgili derginin standartlarına göre hazırlanan, tam metinler sizler tarafından direkt gönderilebilir.
Duyuru: Kongreye ev sahipliği yapan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi dergisi “Fatih Sultan Mehmet İlmi Araştırmalar” dergisi ULAKBİM tarafından taranmaktadır.
   
 
Eğitim Bilimleri,Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, ilk kez Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından, ulusal düzeyde, 2014 yılında düzenlenmiş olup, 2017 yılında, 19-20 Mayıs tarihlerinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Marmara Üniversitesi ve ÜNDER tarafından uluslararası katılımlı olarak düzenlenmektedir. Kongrenin ana teması, “ALAN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI” olarak belirlenmiştir. Bu tema hem alan eğitiminde yapılan araştırma ve uygulamaları hem de alan eğitimi öğretmen yetiştirme çalışmalarını içermektedir. Bu ana tema çerçevesinde ele alınacak tartışma konu başlıkları:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,
Yabancı Diller Eğitimi,
Özel Eğitim, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi,
Temel Eğitim
olmakla birlikte, disiplinler arası çalışmalar ve teknolojik pedagojik alan bilgisi gibi disiplinler üstü çalışmalar da kongre başlıkları arasında yer alacaktır. Kongrede sunulabilecek araştırma ve uygulama çalışmaları bu sıralanan alanlarla sınırlı değildir.
 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özeti gönderme son tarihi: 10 Mart 2017

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 20 Mart 2017

Bildiri tam metin gönderme son tarihi: 24 Nisan 2017

Kongre erken kayıt tarihi: 10 Mart 2017 – 1 Mayıs 2017

Kongre son kayıt tarihi: 15 Mayıs 2017

 

Kongre Zamanı ve Yeri:

19-20 Mayıs 2017

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi (Bağlarbaşı/Üsküdar)KURULLAR

Onursal Kongre Başkanları:

Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Emin Arat (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Kongre Başkanları:

Prof. Dr. Fahameddin Başar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Muhammet Kurulay (Yıldız Teknik Üniversitesi - ÜNDER, Türkiye)

Kongre Sekretaryası:

Arş. Gör. Şeyda Çetintaş (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Arş. Gör. Furkan Uzan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Arş. Gör. Şeyda Uçar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Nihan Çitemel Arslan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Nihan Sölpük (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Göçen (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. İsa Kaya (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Hatice Mertoğlu (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Bilal Yaprakdal (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Arş. Gör. Dr. Elif Segah Öztaş (Yıldız Teknik Üniversitesi - ÜNDER, Türkiye)

Arş. Gör. Meltem Uzun (Yıldız Teknik Üniversitesi - ÜNDER, Türkiye)

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Fahameddin Başar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. M. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. İsmail Güleç (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Murat Altun (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Prof.Dr. Mustafa Uslu (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Bayram Coştu (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Melek Kalkan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Kaya Yılmaz (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Pedro Tadeu (Instituto Politecnico da Guarda, Portugal)

Prof. Dr. İlyas Akhisar (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Soner Durmuş (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Seyfi Kenan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Şirin (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Cihangir Doğan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Murat Demirkan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim Güney (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Göksel Ağargün (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Zeynep Fulya Temel (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Abide Güngör Aytar (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe Aksoy (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Belma Tuğrul (İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. İsmihan Artan (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Hakan Akçay (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa Çakır (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Murat Genç (Düzce Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Serdal Seven (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Tuncay Akçadağ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Alpaslan Okur (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Ebru Oğuz (Mimar Sinan Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. İlyas Yavuz (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Musa Üce (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Serhat İrez (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa Aksoy (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Fatma Ünal (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Süleyman Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Belgin Parlakyıldız (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Celile Eren Ökten (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Orhan Çanakçı (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Alaattin Pusmaz (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Levent (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arslan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Bâkır Kanlı (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Şaban Berk (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bingöl (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Duru (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Hale Koçer (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)


DAVETLİ KOMUŞMACILAR


Prof. Dr. Engin Karadağ 

Başlık: Yükseköğretim Çalışmalarında Nitel Araştırma

Özet: Bu çalıştayda nitel araştırma yaklaşımının yükseköğretim alanında kullanılmasında karşılaşılan sorunlar (araştırma sorusu yazımı, desen seçimi, örneklem belirlenmesi, veri toplama araçlarının geliştirilmesi, veri toplama sürecinin yönetimi, veri analizi gibi) ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Çalıştayın ilk kısmında nitel araştırmalarda karşılaşılan hatalardan ve özellikle nitel veri analizinin hangi temel süreçleri içerdiğinden bahsedilecek, ikinci kısımda ise katılımcılarının nitel araştırma ile ilgili sorularına yer verilecektir. Bu nedenle katılımcıların nitel araştırma konusunda temel bilgilere sahip olması ve yürüttükleri ya da planladıkları araştırmalarını çalıştaya getirmeleri beklenmektedir.

Prof. Dr. Pedro José Arrifano Tadeu 

Konuşma başlıkları:

1. Yükseköğretimde Avrupa boyutunun geliştirilmesi,

2. Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (European Credit Transfer System, ECTS) uygulanması,

3. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlanması ve yaygınlaştırılması.

Prof. Dr. Durmuş Günay 

Başlık:Yükseköğretim Sisteminde, Araştırma ve Eğitim Alanında Örtük Bilginin Rolü

Sözün ve yazı dilinin sınırları vardır. Bildiğimiz her şeyi yazılı veya sözlü olarak dile getiremeyiz. Örtük bilgi; kişiden kişiye sözlü veya yazılı olarak aktarılması, öğretilmesi, görselleştirilmesi zor olan bilgidir. Kişiye bağlıdır veya kişiye aittir. Örtük bilgi; sezgi, iç görü ve kavrayışı da kapsar. Bilgiyi kodlanabilirlik açısından sınıflandırırsak; açık bilgi (explicit knowledge), örtülü bilgi (implicit knowledge) ve örtük bilgi (tacit knowledge) şeklindedir. Açık bilgi dile getirebildiğimiz bilgidir. Örtülü bilgi, somut ve açık hale dönüştürülmemiş ancak açık hale dönüştürülebilen bilgidir. Örtük bilgi, kişinin yapması veya eylemesi ile görünüşe çıkar. Dış dünyada var olan olarak bize görünür. Açık bilgi ise dilde varolandır. Bütün bilgimiz ya örtük bilgidir veya kökü örtük bilgidedir. Bilgimizin, %90’ı örtük bilgidir. El becerileri ve zihinsel beceriler de örtük bilgidir.

Michael Polanyi, örtük bilgiyi tanımlarken “Söyleyebildiğimizden daha çok bilebiliriz” der. Örtük bilgi görerek, yaparak, taklit ederek, deneyim ile usta çırak ilişkisi içinde, kişiler arası temas ile geçen bilgidir.

Platon’un Bölünmüş Çizgi analojisi önce iki ana bölümden oluşur. Bu bölümlerden biri olan, “Algılanabilir Dünya” iki bölümdür ve bu dünyaya ait bilgi duyu verileri ile elde edilir ve empirik bilgidir. “Doksa” dır. El becerileri, algılanabilir dünyaya aittir. Ikinci ana bölüm olan “Düşünülebilir/Kavranabilir Dünya” da iki bölümlüdür ve bu iki bölümden biri bilimsel bilgi, öteki felsefi bilgidir. Burada zihinsel/entellektüel beceriler sözkonusudur. Platon, algılanabilir dünyayı güneş aydınlattığı gibi kavranabilir dünyayı, iyi Formunun aydınlattığını ve kavranabilir dünyanın bilgisinin, öğrenen ile öğretenin entellektüel ve ahlaki yakınlığı ve kaynaşması yoluyla geçtiğini söyler. Platon, örtük bilgi terminolojisini kullanmasa da sözünü ettiği, öğrenen ile öğretenin ilişkisi ile geçen şey örtük bilgidir.

Üniversitede; üniversite sistemin yürütülmesinde, kişiler arasındaki, öğrenci ile hoca arasındaki, tez yöneticisi/danışmanı ile öğrenci arasındaki ilişkilerde örtük bilgi sözkonusudur. Üniversite geleneğinin sürdürülmesinde, teamüllerde, Kuhn’un işaret ettiği üzere Paradigma paylaşımında örtük bilgi rol oynar. Doktora tez yönetici ile öğrenci arasında, çalışma boyunca, usta çırak ilişkisi tarzında entellektüel alışveriş ile örtük bilgi geçişi sözkonusudur. Burada ilişki kavramına ve Platon’un iyi Formuna dikkat çekmek gerekir. Algılanabilir dünyayı, neseneler dünyasını, aydınlatan ve canlıları besleyen güneş olduğuğu gibi, kavranabilir dünyayı aydınlatan ve besleyen iyiliktir. Öğrenen ile öğreten ve öğrenilen şey arasında iyilik sözkonusudur. Bilgi geçişi, öğrenen ile öğreten arasındaki, iyilik ortamında, iyi ilişkiler yoluyla geçer; tıpki ısı geçişi için bir ortamın bulunmasının şart olduğu gibi. Talebe sözcüğünün anlamındaki talep, felsefe teriminin anlamı olan bilgelik sevgisi, iyilik ile bağlantılıdır. Heidegger’in “varlık kendisine negatif bakanlara bilgisini açmaz” ifadesi, bilgi geçişinin iyilik zemininde vuku bulduğuna işaret ediyor olmalıdır. Araştırma, keşif, icat ve inovasyon; vardan var etme anlamında “yaratıcılık” ile örtük bilginin kaynaşmasından ortaya çıkabilir. Örtük bilgi kişiye bağlı olduğundan ve dile getirilemedğinden, kurumlar arasındaki fark ve rekabet gücü kurum mensupları ve/veya öğretim kadrosu ile de bağlantılıdır.


İLETİŞİM


yeauk2017@gmail.com

Furkan Uzan mfuzan@fsm.edu.tr

Şeyda Çetintaş scetintas@fsm.edu.tr

Şeyda Uçar sucar@fsm.edu.tr

Tel: 02125218100/3035