KURULLAR

Onursal Kongre Başkanları:
Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Emin Arat (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Kongre Başkanları:
Prof. Dr. Fahameddin Başar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Muhammet Kurulay (Yıldız Teknik Üniversitesi – ÜNDER, Türkiye)

Kongre Sekretaryası:
Arş. Gör. Şeyda Çetintaş (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Arş. Gör. Furkan Uzan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Arş. Gör. Şeyda Uçar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Nihan Çitemel Arslan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Nihan Sölpük (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Göçen (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. İsa Kaya (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Hatice Mertoğlu (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Bilal Yaprakdal (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Arş. Gör. Dr. Elif Segah Öztaş (Yıldız Teknik Üniversitesi – ÜNDER, Türkiye)
Arş. Gör. Meltem Uzun (Yıldız Teknik Üniversitesi – ÜNDER, Türkiye)

Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Fahameddin Başar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. M. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. İsmail Güleç (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Murat Altun (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof.Dr.  Mustafa Uslu  (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Bayram Coştu (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Melek Kalkan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Kaya Yılmaz (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Pedro Tadeu (Instituto Politecnico da Guarda, Portugal)
Prof. Dr. İlyas Akhisar (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Soner Durmuş (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Seyfi Kenan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Şirin (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Cihangir Doğan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Murat Demirkan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. İbrahim Güney (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Göksel Ağargün (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Zeynep Fulya Temel (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Abide Güngör Aytar (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ayşe Aksoy (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Belma Tuğrul (İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. İsmihan Artan (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Vincent Lunetta (Professor Emeritus at Penn State University, USA)
Prof. Dr. Paul Retish (University of IOWA, USA)
Doç. Dr. Mustafa Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Hakan Akçay (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa Çakır (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Murat Genç (Düzce Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Serdal Seven (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Tuncay Akçadağ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Alpaslan Okur (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Ebru Oğuz (Mimar Sinan Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. İlyas Yavuz (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Musa Üce (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Serhat İrez (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa Aksoy (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Fatma Ünal (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Süleyman Doğan (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Belgin Parlakyıldız (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Celile Eren Ökten (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Orhan Çanakçı (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Alaattin Pusmaz (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Levent (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arslan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Bâkır Kanlı (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Şaban Berk (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bingöl (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Duru (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Hale Koçer (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Aslı Sezen-Barrie (Towson University, USA)
Öğr. Gör. Dr. Hatice Mertoğlu (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Ravinder Koul (Penn State University, USA)