BİLDİRİ GÖNDER

>>>Özetinizi Göndermek için tıklayınız<<<

  15 Mayıs 2017 öncesi 15 Mayıs 2017 sonrası
Sunum Yapan Katılımcı Dinleyici  
Standart Öğrenci Standart veya Öğrenci
Türkiyeden katılımcılar 200 TL 100TL 100TL 250TL
Yurtdışından katılımcılar 80$ 50$ 50$ 100$
Ek bildiri* 100TL

*Bildiri sınırı yoktur, her bildiri için 100TL ödenmelidir.

Ücret yatırılırken lütfen katılımcı türünüzü belirtiniz. (Öğrenci-Katılımcı, Öğrenci-Dinleyici vb.)

 

Hesap Adı: Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği
Hesap Numarası: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Fatih Yavuz Selim Şubesi,

Ş.kodu:53, Hesap no: 2022773-1, IBAN: TR47 0020 6000 5302 0227 7300 01

Bildiri özetlerinin Pegem Yayıncılık tarafından özet kitapçığı olarak basılacaktır.

Kongrede sunulan bildiriler gerekli hakem çalışmaları tamamlandıktan sonra seçilerek kongre kapsamındaki dergilerde yayınlanabilecektir. Bahsedilen dergiler aşağıda belirtilmiştir.

FSM İlmi Araştırmalar ve Toplum Bilimleri Dergisi
Web sayfası: http://dergi.fsm.edu.tr/

Sakarya University Journal of Education (SUJE)
Web sayfası: http://suje.sakarya.edu.tr/

International Journal of Educational Research Review
Web sayfası: http://www.ijere.com/

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Web sayfası: http://www.kuey.net/

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Web sayfası: http://www.pegegog.net/

Marmara Üni Eğitim Araştırmaları dergisi
Web sayfası: http://dergipark.gov.tr/maruaebd

Journal of History Culture and Art Research
Web sayfası: http://kutaksam.karabuk.edu.tr

International Journal of Environmental and Science Education (IJESE)
Web sayfası: http://www.ijese.net/