Anasayfa

Duyuru: Kongremize bildiri gönderme süresi 1 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Duyuru: Kongreye ev sahipliği yapan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi dergisi “Fatih Sultan Mehmet İlmi Araştırmalar” dergisi ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, ilk kez Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) tarafından, ulusal düzeyde, 2014 yılında düzenlenmiş olup, 2017 yılında, 19-20 Mayıs tarihlerinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Marmara Üniversitesi ve ÜNDER tarafından uluslararası katılımlı olarak düzenlenmektedir. Kongrenin ana teması, “ALAN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI” olarak belirlenmiştir. Bu tema hem alan eğitiminde yapılan araştırma ve uygulamaları hem de alan eğitimi öğretmen yetiştirme çalışmalarını içermektedir. Bu ana tema çerçevesinde ele alınacak tartışma konu başlıkları:

  • Eğitim Bilimleri,
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,
  • Yabancı Diller Eğitimi,
  • Özel Eğitim, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi,
  • Temel Eğitim

olmakla birlikte, disiplinler arası çalışmalar ve teknolojik pedagojik alan bilgisi gibi disiplinler üstü çalışmalar da kongre başlıkları arasında yer alacaktır. Kongrede sunulabilecek araştırma ve uygulama çalışmaları bu sıralanan alanlarla sınırlı değildir.

 

 width=